กระเบื้องมุงหลังคาเซรามิค

กระเบื้องมุงหลังคาเซรามิค  ลายไทย  ลายสุโขทัย  เกล็ดพญานาค  เกล็ดมังกร

คุณสมบัติ เผาดัวยอุณหภูมิสูง 1,200 องศา ขึ้นไป  แกร่ง แข๊งแรง น้ำหนักเบา  ความชื้น 0%  เนื้อกระเบื้องเงางาม

ระยะเวลาใช้งาน 100 ปี ขึ้นไป

ชนิดงาน หลังคาโบสถ์ วิหาร บ้านทรงไทย 

21317

21319 21318

 

 

Comments are closed.